Nieuwsblog

Hoe wordt het crowdfunding geld binnen Massafinanciering beheerd?

Hoe wordt het crowdfunding geld binnen Massafinanciering beheerd?De zekerheid van gelden binnen Massafinanciering

Naar aanleiding van recente publicaties omtrent vermeende malversaties bij een (moederbedrijf van een) grote crowdfundpartij willen we graag duidelijk omschrijven hoe één en ander binnen Massafinanciering geregeld is als het gaat om de gelden van investeerders en leners. Crowdfunding is gebaseerd op vertrouwen. Dat weten wij als oprichters van Massafinanciering als geen ander. We zijn per slot van rekening zelf ondernemers die weten dat het geld eerst verdiend moet worden om het vervolgens verstandig uit te kunnen geven.

Dat is ook de hele strekking bij de oprichting van Massafinanciering geweest. Bescherming van investeringen en belangen van investeerders. Niet dat je alle onzekerheid bij een crowdfunding kunt wegnemen overigens, want er kunnen altijd dingen gebeuren in een periode van een bedrijf die onverwacht zijn of buiten de controle van een ondernemer liggen. Echter zou dat niet meer dan 1 of 2 % van de gevallen moeten zijn waarbij je met voldoende spreiding nog steeds een prima rendement (in combinatie met de sympathie!) kunt halen. Crowdfunding is niet een puur financieringsinstrument, het is ook deels een marketing- of guninstrument. Een deel van je funders komen vrijwel altijd uit de directe omgeving van de lener. 

We hebben nooit puur op geld geredeneerd bij de opstart, dan hadden we andere keuzes gemaakt. De letterlijke tekst van de man van AFM destijds was ook: "jullie kiezen niet de snelle weg naar rijkdom". Dat was en is waar omdat we er niet in geloven dat dat een goede weg is in zaken. Als het te mooi is om waar te zijn is het vaak niet waar. Dat zie je ook terug in onze beoordeling van projectvoorstellen. We krijgen er veel maar het gros daarvan valt buiten ons risicoprofiel. Dat betekent dat we het risico voor onze investeerders te groot achten. We letten op veel verschillende zaken maar de bottom line is dat we uit bestaande middelen willen weten hoe groot de kans op terugbetaling is. En we vragen hoofdelijke aansprakelijkheid. Iets waar veel partijen ook niet toe bereid zijn. Maar als je het zelf al niet vertrouwt, waarom moeten wij het dan aan de investeerders voorleggen....?

Dan rest de kwestie van de scheiding van gelden vanuit de BV Massafinanicering. Geld wat bij ons eenmaal binnen is, is in wezen veilig want er loopt geen geldstroom over de rekening van de BV. Speciaal hebben we daarvoor een aparte Stichting Derdengelden Massafinanciering al voor de start van ons platform opgezet. Alle stortingen van investeerders en terugbetalingen vanuit leners lopen via die rekening. Het bestuur van de stichting is bevoegd te handelen, en alleen de commissie die wij als platform als vergoeding krijgen voor het faciliteren van de funding gaat naar de BV Massafinanciering. Dat is een veiligheidskwestie. Niet alle crowdfundingpartijen hebben dit, en zelfs groteren hebben om de een of andere reden het heel lang zonder mogen doen of doen het wellicht nog steeds zonder wat apart is. Bij deurwaarders en notarissen is dit bij wet geregeld dat derdengelden apart staan.

We garanderen geen terugbetaling van het ingelegde bedrag. Dat gaat ook niet. Het is en blijft Crowdfunding, een variant van in feite beleggen. dat moet je niet doen met geld wat je dagelijks nodig hebt en je moet niet alles op 1 project zetten. Dat is gezond verstand wat overal geldt. Echter zullen wij het maximale doen om de investeerder te beschermen tegen slechte projecten. Dit is onze belofte aan onze investeerders. En mocht er omverhoopt toch een project niet volledig kunnen uitbetalen gedurende de looptijd dan zullen we doen wat we kunnen om namens de investeerders verhaal te halen.

Binnen het risicoprofiel van crowdfunding zullen wij ons best doen om "best in class" te zijn als het gaat om het beperken van het risicoprofiel van projecten. Als er nog vragen zijn hieromtrent of als je je wil registreren als lener of investeerder dan kan dat via de site of via info@massafinanciering.nl

Namens Massafinanciering,

 

Dick Spijker 

Stefan Schuyleman

 


Terug naar overzicht

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.