Nieuwsblog

AFM ontheffing binnen!

AFM ontheffing binnen!En met groot plezier melden wij het verkrijgen van de ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten om in het licht van artikel 4:3, vierde lid van de Wet Financieel Toezicht te mogen bemiddelen in direct opvorderbare gelden! We zijn met deze ontheffing één van de eerste platformen uit de "tweede reeks" crowdfunding platformen die doorgelicht en goed bevonden zijn. En gezien het proces is dit niet iets wat zomaar iedereen krijgt!

Dus kunnen we verder waar we mee en om begonnen zijn: het meehelpen met het verkrijgen van financiële armslag voor het MKB op basis van vertrouwen, passie en ambitie van ondernemers en kleine investeerders. Hier mogen jullie van uitgaan dat we hier dus nu ook sterk in doorgaan!


Terug naar overzicht

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.