Nieuwsblog

Groei van Crowdfunding voorspeld in 2018

Groei van Crowdfunding voorspeld in 2018223 miljoen in 2017 via crowdfunding; in 2018 wordt groei doorgezet 

Diverse partijen in en buiten Nederland geven aan dat er ook in 2018 weer een sterke groei ter verwachten is voor Crowdfunding platforms, waar 2017 in Nederland ruim 223 miljoen euro funding heeft gehaald, een groei van 31%.

De groei van de bekendheid van het crowdfunden speelt hier mee maar zeker ook de blijvend afwachtende houding van banken en de groeiende economie. Dit zorgt ervoor dat het MKB die hoofdzakelijk van dit soort financieringen afhankelijk is anders beperkt kan groeien. Corporate Nederland heeft andere toegangen tot de kapitaalmarkt maar de middenlaag van het bedrijfsleven niet. Met de toegenomen eisen van banken als ook de lagere bereidheid tot lopen van risico heeft hier een gat in de geldverstrekking geslagen. 

De verschillende platforms in Nederland met AFM licentie (ca. 52 in 2017), zullen dus gezamenlijk een grote steun moeten vormen voor het MKB. Achter de diverse platformen staan dan weer duizenden individuen die rendabeler en sympathiek willen beleggen. Geen rendementsheffing op spaargeld die niet opweegt tegen de 4% fictief rendement, maar een leuk verhaal, een prima rendement en het gevoel wat bij te dragen aan MKB-NL. 


Terug naar overzicht

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.