Nieuwsblog

Hoe ontwikkelde crowdfunding zich in 2017

Hoe ontwikkelde crowdfunding zich in 2017Crowdfunding zet door in 2017 en dit zijn de 5 belangrijkste trends.

      1.Hogere aangeboden rentes.

Gemiddelde rente was in 2017 maar liefst 8,5%, fors hoger dan in 2016 (7,5%) en 2015 (7,2%). Koploper is Funding Circle waarbij rentes tot 19,9% werden aangeboden. De oorzaak is waarschijnlijk    tweeledig: hoger risiko en veel faillisementen en betalingsachterstanden. Bij een hoger risiko hoort een beter rendement en door de betalingsachterstanden en/of faillisementen krijgt het rendement van de investeerders een knauw. Door het brutopercentage te verhogen neemt (op korte termijn) het netto-rendement weer toe. Ons inziens ligt een belangrijk aandachtspunt bij het riskmanagement van de platforms die te gemakkelijk risikoaanvragen toelaten.

       2. Veel kleine consumentenleningen

De gemiddelde lening daalde naar € 125.000,=. In 2016 was dit nog € 149.000,=. Belangrijkste oorzaak is meer kleine consumentenleningen.

       3. Meer vastgoed maar horeca blijft koploper

Vastgoedprojecten namen in 2017 ca. 13% van het leningbedrag voor hun rekening. In 2016: 7% en 2015: 4%. Horeca is en blijft koploper.

       4. Durfkapitaal in de lift

Er is een groter aantal aandelen en converteerbare leningen gefinancierd.

       5. Het eerste jaar met afname aantal crowdfundingplatforms

In de zomer van 2017 waren er 52 door de AFM-gereguleerde cf-platformen. Eind 2017 zijn er nog 50.


Terug naar overzicht

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.