Nieuwsblog

Uitleg over financieren en lenen via Massafinanciering op video

Uitleg over financieren en lenen via Massafinanciering op videoVideo uitleg over crowdfunding via Massafinanciering

Omdat er nog veel vragen zijn over het proces van crowdfunding, zowel van bedrijfskant als van investeerderskant hebben wij twee video's gemaakt om een en ander wat te verduidelijken. De video over financieren via crowdfunding:

De video over investeren via crowdfunding:


Terug naar overzicht

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.