Nieuwsblog

Update analyse augustus 2014 Het Witte Paard

Update analyse augustus 2014 Het Witte PaardWe hebben de uitgebreide en recente financiële gegevens van Het Witte Paard ontvangen naar aanleiding van de situatie rond Het Trivium en die zijn voor ons reden om door te gaan met de crowdfunding. Weliswaar is de bedrijfssituatie gewijzigd maar wij achten de situatie gezond genoeg om terugbetaling van de crowdfunding over de komende jaren realistisch te achten. Zie het commentaar van onze analist hieronder :

“Door de verliezen van de laatste periodes (waaronder ook het volledige verlies van Het Trivium) is het eigen vermogen zwaar aangetast. Dit  negatieve eigen vermogen in combinatie met de verliezen geven een correctie naar categorie 5: Risicovoller.
Positief in het verhaal: de lening bij de Rabobank is afgelost door een investering van een particulier (als lening). Hierop hoeft de eerste jaren niet te worden afgelost waardoor er meer liquiditeit ter beschikking komt voor rente/aflossingsverplichtingen voor de investeerders van Massafinanciering.
De prognoses (ook worst-case scenario) opgesteld door eigenaar van Het Witte Paard geven voldoende cash-flow. De zwaar verliesgevende BV (Trivium) is uit de groep.
De stille reserve in het onroerend goed is nog steeds daar waardoor het garantievermogen (gecorrigeerd eigen vermogen) positiever is dan het eigen vermogen.

Conclusie: Indeling in klasse risicovol (hoogste risicoklasse). Op basis van de cijfers i.c.m. toekomstverwachtingen gaan we toch door. ”

Voor wat betreft het faillissement en de afwikkeling hiervan, wordt geacht bekend te zijn dat dit altijd lang in beslag neemt. Hoewel er geen enkele indicaties zijn dat er een claim op bestuurdersaansprakelijkheid gaat komen is finale kwijting vanuit de curator iets wat niet binnen een jaar te verwachten valt.

We gaan de komende dagen de ontbrekende investeerders gegevens proberen compleet te krijgen en zullen vanaf 1-9 de toegezegde gelden gaan opvragen van de betrokken investeerders opdat we hopelijk binnen enkele weken maar uiterlijk 1-10 de gelden aan de lener kunnen overmaken nadat alle papierwerk is gefinaliseerd.


Terug naar overzicht

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.