Nieuwsblog

Verschillende vormen van crowdfunding

Verschillende vormen van crowdfundingDe financieringsvorm Crowdfunding is op meerdere manieren toe te passen. Zo zijn er verschillende vormen van Crowdfunding te onderscheiden. Hieronder zullen deze vormen uitgebreid worden toegelicht.

1. Eigen vermogen (ook wel equity based genoemd)
Bij deze vorm van crowdfunding investeren mensen een bepaald geldbedrag in een bedrijf. De investeerder ontvangt in ruil hiervoor een aandeel in het bedrijf. U participeert in dat geval dus in het bedrijf en heeft recht op een aandeel in de winst. Echter, participeert u in het eigen vermogen van een onderneming, dan is het niet meteen zo dat u hierover ook zeggenschap heeft. U zou investeren kunnen zien als een onderneming, met als compensatie dividend en waardevermeerdering van uw aandeel. Voor de geldzoekers is het laten participeren eveneens gunstig, omdat daardoor de sovabiliteit van het bedrijf beter wordt. Echter, de winst zal wel onder meerdere personen moeten worden verdeeld. Ook loopt de investeerder de kans dat het bedrijf geen winst maakt, in dit geval zal er ook geen geld worden uitgekeerd.

2. Vreemd vermogen (ook wel loan based genoemd)
In het geval van de vorm vreemd vermogen, gaat het om crowdfunden via een lening. U leent geld uit aan een project naar uw keuze en daarmee dus ook naar een bedrijf of particulier. Uw beloning hiervoor is rente op deze lening. Bij de lening is vaak sprake van een vast looptijd en een bepaalde vergoeding, zoals in veel gevallen dus de rente. Massafinanciering.nl is gericht op deze vorm van crowdfunding.

3. Sponsoring (ook wel reward based genoemd)
Bij deze vorm van crowdfunding krijgt u als investeerder iets terug voor uw bijdrage. Echter, deze tegenprestatie is niet financieel. Sponsoring is dus een speciale manier van crowdfunden. U kunt denken aan tegenprestaties als: kortingsbonnen, het product waar u zojuist geld in heeft geïnvesteerd of het vermelden van uw naam bij een product of op een ticket.

4. Donatie
In het geval van donatie, doneren mensen geld aan een project, zonder dat ze hier wat voor terug krijgen. De geldzoeker vraagt ‘de crowd’ of zij willen investeren in de realisatie van een goed doel. Meestal wordt het geld wel pas overgemaakt naar het project, wanneer het volledige bedrag is toegezegd. Hierdoor zullen geldschieter worden beschermd.

5. Voorverkoop
Deze vorm van crowdfunding kan worden ingezet om door middel van voorverkoop het benodigde kapitaal voor het productieproces op te halen. Het kost als startende ondernemer namelijk veel geld om een nieuw product te lanceren. Op deze manier kan door crowdfunding geld worden opgehaald voor deze lancering. Is er eenmaal voldoende geld opgehaald? Dan kan het productieproces in gang worden gebracht. Als beloning ontvangen investeerders straks uw product in kwestie vaak eerder of tegen een hoge korting. Houdt hierbij wel rekening met de bijkomende verzendkosten van het product.


Terug naar overzicht

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.