Diensten van Massafinanciering

Wat houdt de dienstverlening van Massafinanciering in?

Massafinanciering verricht een aantal diensten voor leners en beleggers. Wat houden die zoal in? Omdat er natuurlijk ook kosten verbonden zijn aan het beleggen via Massafinanciering is het goed om uiteen te zetten wat we doen.

Ingangscontrole projecten

Met onze uitgebreide kennis van zakelijke kredieten, financieringsmogelijkheden en bedrijfskundige zaken kunnen we heel goed inschatten hoe een bedrijf ervoor staat. De diverse aangeleverde gegevens van een project moeten worden geanalyseerd en gecontroleerd om een goede inschatting te maken. Tevens dient er een Graydon classificatie aangevraagd te worden (kosten lener). Wij vragen hiervoor € 490,-. Dit bedrag weerhoudt vragers die minder doordachte/voorbereide projecten in willen dienen. Omdat we dit grondig doen kunnen wij focussen namens de beleggers op de serieuze projecten die een hogere kans van slagen hebben.

Tevens willen we graag meewerken aan gezamenlijke of gestapelde financiering waarbij de accountant, de bank en de lener hand in hand gaan om middels crowdfunding een stuk van de financiering op te halen.

Administratie

Voor de lopende projecten is een uitgebreide administratie opgezet waarbij zowel de incasso naar de projecteigenaar wordt gedaan als ook de uitbetalingen in annuïteiten naar de individuele investeerders per kwartaal, waarbij van de eerste uitbetaling eenmalig de “investering-fee” wordt afgetrokken.

Monitoring van betaling

Wij monitoren de betalingen en mocht een lener niet aan zijn verplichtingen voldoen naar de investeerders zoals in de onderlinge overeenkomst is afgesproken dan schakelen wij de Gerechtsdeurwaarder in namens de investeerders. Wij werken samen met De Groen Gerechtsdeurwaarders die zal trachten dit op een goede manier op te lossen. Natuurlijk is dit een stap die waarschijnlijk maar zelden voorkomt maar we zijn er wel op voorbereid. Indien we de gerechtsdeurwaarder inschakelen zal dit op kosten zijn van de investeerders.

Website en internet

Om zowel projecten als investeringen op een goede manier te faciliteren is er een website nodig die goed functioneert en er netjes uitziet. De site moet bijgehouden worden, aansluitend bij de veranderende gebruikerseisen en -wensen.

De marketing van crowdfunding

De site met de projecten moet ook bekend worden gemaakt bij investeerders. Dit vereist kennis, kennissen en tijd. We verwachten hierbij op de medewerking van de projecthouders die als eerste hun eigen relatiekring op de hoogte brengen en meenemen in het project. Daarnaast vragen wij natuurlijk investeerders om hun (interesse in) projecten te delen met vrienden en kennissen via alle mogelijke middelen zoals social media.

Externe controle en vereisten

Wij worden gecontroleerd door een accountant (http://www.WijmetAarts.nl). Hij verzorgt alleen onze eigen jaarrekening en is niet betrokken bij klantprojecten omdat hier de accountant van de lener voor is. Daarnaast, niet onbelangrijk (en ook een kostenpost) is de noodzakelijke AFM ontheffing alsmede ook de transactiekosten van de bank voor de overboekingen. Om deze belangrijke stap in controle en vertrouwen te maken moet een investering in tijd en geld gedaan worden. Dit geldt ook voor de oprichting van de Stichting Derdengelden Massafinanciering waarin de gelden van projecten fysiek worden ontkoppeld van het bedrijf Massafinanciering. Mocht Massafinanciering op welke wijze dan ook in problemen raken is er geen “grip” op deze gelden door derden.

Algemene informatie

Via ons webblog, Facebook en Twitter zullen wij nieuws omtrent projecten, ontwikkelingen in de markt en binnen de site communiceren. Volg ons daarom ook op één of meerdere van deze plekken, dit helpt tevens om door jou gesteunde of aangedragen projecten sneller vol te krijgen.

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.