Informatie voor investeerders

Wat doe je als investeerder?

Je vult alle gegevens in op de site en na autorisatie van de account kun je investeren in projecten. We hebben je volledige gegevens nodig en ook een kopie van je legitimatie en je bankafschrift waarvan de gelden gaan komen en waar ze terug naar toe moeten. Ook vragen we je om een investeerdersovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. De documenten mogen ook per mail of post naar ons toekomen. We zullen alles controleren voordat de gelden worden opgehaald als het project vol is.

Hierna kun je vanuit deze account investeren door na het inloggen te kiezen voor het project en rechts de knop "Investeer in dit project" te kiezen. Na invullen van het bedrag krijg je een mailtje waarin gevraagd wordt dit te bevestigen, dit is aanvullende veiligheid voor de investeerders. Let erop dat je gespreid belegt, met eigen geld en met een scherp oog op het risico en de looptijd van de lening. Het deelnemen in projecten is een risicodragende activiteit en ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we nemen  kunnen we niet uitsluiten dat een keer een project niet volledig wordt terugbetaald. Dat staat tegenover de hogere rentepercentages.

Investeer alleen in een project als je dat ook daadwerkelijk wil gaan doen. Bij herhaaldelijk misbruik zullen we de account schorsen. Dan gaan de uitbetalingen nog wel door maar kun je niet meer in nieuwe projecten investeren.

Pas na volledige inschrijving van een project (>90% gestort) gaan we over tot het storten van de toegezegde gelden van onze Molly-account, via onze rekening op naam van Stichting Beheer Derdengelden Massafinanciering, naar de lener. 

Na drie maanden komt de eerste uitbetaling van de eerste drie annuïteiten en krijgt het project zijn beloop totdat het einde van de looptijd bereikt is en de lening met rente is terugbetaald.

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.