Informatie voor leners

Project informatie voor leners

Stap 1 - Plaats een project

Meld je aan als lener en klik op "Nieuw project toevoegen". De bedoeling is dat je het marketing verhaal naar de investeerders als eerste aanmaakt. Dit hoeft niet in één keer, als je inlogt kun je tot aan het moment van definitieve plaatsing bij je gegevens om ze te wijzigen of aan te vullen. Na publicatie blokkeren wij de toegang. 

Natuurlijk kun je ook eerst contact met ons opnemen voor een afspraak (op locatie of telefonisch) om de manier van werken door te spreken, met name voor grotere projecten is dit vaak aan de orde.

Dit is naar buiten toe het belangrijkste deel van het project. Alles wat je hier zet is om duidelijk te maken wat je doet en waarom het leuk is voor een investeerder om mee te gaan. Met name leuk, de cijfers omtrent rente en betaaltijd zijn er al. Investeerders willen drie dingen zien: Kennis, Passie en Eigen Risico van de ondernemer.

Video

Ervaring leert dat investeerders kijken of ze het bedrijfsverhaal snel snappen en of ze de ondernemer als mens begrijpen. Geef dus als lener duidelijk aan wat je passie is en wat je eigen risico en inzet zal zijn. Let erop dat iemand in 1 a4'tje jouw plan moet begrijpen. Daarom adviseren we altijd om een video of animatie te plaatsen waarin je in 1-2 minuten maximaal je project duidelijk maakt en jezelf presenteert. Video is informatiever en aantrekkelijker dan tekst, zeker ook omdat emotie belangrijk is bij het overbrengen van een boodschap waarbij je iemand moet overtuigen. Wij hebben een partner bij wie je terecht kunt voor het assisteren bij het maken van een video, kijk hier voor meer uitleg. Videomarketing verhoogt conversie!

Bedrijfsgegevens

Waarom willen we beperkt kerncijfers van je bedrijf in bandbreedtes weergeven? Omdat je  geld aan mensen vraagt wiens vertrouwen gebaseerd is op ons verhaal en inschatting daarvan. Men wil minimaal een indicatie hebben van omzet, winst en bedrijfsgrootte. Dit uiteraard zonder bedrijfsgevoelige informatie op tafel te leggen.

Stap 2 - Projectinformatie voor analyse

Nadat de eerste stap is gedaan en de entree fee (€ 499,-) is voldaan kijken we naar de aangeleverde gegevens inclusief de BKR toetsing en de Graydon rating. Dit is nodig om een goed beeld te krijgen voor onze investeerders. Zeker bij door accountants begeleide aanvragen zal het meeste al voorhanden zijn, net als bij cofinanciering met een bank. Als we de analyse gedaan hebben wordt het project ingedeeld in een risicoklasse op basis waarvan investeerders de beslissing maken om in te stappen. Zij beoordelen tevens rendement en spreiding van risico. Wij hebben een overzicht gemaakt van de te verstrekken documenten tijdens en/of voor de voorbereiding van de financieringsaanvraag. Download in PDF.

Risico en rendement

Qua rentepercentage is de keuze al eerder gemaakt (voorkant project) maar wellicht wil je hier na de inschaling nog een verandering in aanbrengen. Over het algemeen denken investeerders in het verband tussen risico en rendement. Hogere risicoklasse, hoger rendement. Of je project moet een andere USP hebben wat het aantrekkelijk maakt waardoor er een lagere rente kan worden ingezet. De rente kan gedurende de inschrijftijd worden verhoogd (om het project te versnellen) maar nooit worden verlaagd. De verhoging geldt op dat moment voor alle inleg, ook degenen die dat tegen een lager % hadden gedaan. De minimale rente voor projecten is 6%. Wij adviseren om voor elke risico categorie hoger minimaal een half procentpunt hoger in rente te gaan zitten. Maar dat is aan jou als lener.

Stap 3 - Wat te doen na vrijgave project

Als het project is geclassificeerd en vrijgegeven dan gaan wij alle bestaande investeerders informeren als ook actief op zoek naar nieuwe investeerders via diverse kanalen. Wat helpt is dat je als projecteigenaar zelf ook de publiciteit opzoekt in je netwerk! Onderschat de kracht van je eigen netwerk nooit, geef gewoon aan dat je een alternatieve financieringsroute zoekt in aanvulling of ter vervanging van de bank. Als je project op de website komt heb je in ieder geval een goed verhaal staan om te laten zien.

Netwerken

Jouw zakelijke (maar ook persoonlijke!) netwerk zal via Facebook, LinkedIN, Twitter, lokale/regionale netwerken en meer het project delen als een interessante investeringsmogelijkheid voor een sympathiek project. We hebben allen hetzelfde belang, kwalitatieve en betrouwbare projecten goed positioneren en vervolgens succesvol bemiddelen. In de praktijk zullen op een gegeven moment ook investeerders elkaar gaan informeren over goede projecten.

Let op: Je mag als projecteigenaar niet deelnemen als investeerder in het platform. Wij controleren dat in verband met de WFT.

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.