Tarieven

Analyse fee voor analyse en classificatie (kosten kredietaanvrager)

De financiële analyse fee bedraagt € 195,=. Hiermee wordt beoordeeld of uw aanvraag financieel gezien aanvaardbaar is voor ons platform. Indien wij akkoord gaan kunt u besluiten om uw aanvraag door te zetten en beoordelen wij de rest van de aan te leveren informatie (denk o.a. aan BKR-toetsing, uw c.v. en brancheverwachtingen) en plaatsen wij, indien beoordeling positief is, uw aanvraag op onze site. Kosten hiervoor zijn € 295,= excl. BTW. Totaal dus € 490,= (excl. BTW).

 

Succes fee bij volschrijven project (kosten kredietaanvrager)

Als het project wordt geplaatst en is volgeschreven berekenen wij maximaal 3% over de gevraagde som bij projecten onder de € 100.000,-. Deze kosten dalen naar 2 % bij projecten boven € 500.000,-. Dit doen wij (in tegenstelling tot andere platformen) omdat we vinden dat grote projecten niet de dupe moeten zijn van het relatieve meerwerk in kleinere projecten. Er zit wel meerwerk in grotere leningen maar dit is niet lineair.

De succesfee wordt alleen betaald bij het volledig verkrijgen van het projectbedrag. Wij hanteren "no cure, no pay".

De kosten voor een investeerder zijn 0,8% van het geïnvesteerde bedrag wat op de eerste betaling vanuit een project in mindering zal worden gebracht.

Wat betekent dit voor de kosten bij vier projectgroottes?

Grootte project € 25.000 - € 100.000 € 100.000< - <€ 250.000 € 250.000 - <€ 500.000 € 500.000+
Ingangsfee € 490,- € 490,- € 490,- € 490,-
Success fee lener 3,0% 2.7% 2.4% 2%
Kosten investeerders 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%

Hoe houden we de kosten beheersbaar?

Doordat we efficiënt werken en uitgaan van kwalitatieve en grotere projecten blijven de kosten voor zowel projecteigenaar als investeerder op een reëel niveau. Er moet per slot van rekening wel bedrijfsmatig met alle gelden worden omgegaan.

Daarnaast hebben wij geen dure fulltimers in dienst. Beide initiatiefnemers hebben een goed lopend eigen bedrijf en hebben er een aparte tak voor opgezet. Naarmate het platform groter wordt zullen delen van de administratieve verwerking flexibel worden ingevuld middels partners.

We werken intensief samen met accountants en banken om hun klanten een goed voorbereid uitzicht te geven op een geslaagde Massafinanciering/crowdfunding. Doordat er vaak een accountant bij de aanvraag betrokken is zal vanuit de ondernemer/projecteigenaar er een gedegen voorbereiding zijn en hebben we minder werk aan de intake en een lager risico op onvolledige documentatie.

Door samen te werken met banken kunnen we aanvullend op bancaire financiering zijn en wordt er in veel gevallen gesproken over bestaande bedrijven die historie hebben. Dit zegt uiteraard niet dat we geen startups zullen begeleiden.

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.