Wat is Massafinanciering

Massafinanciering.nl, het platform van gepassioneerde ondernemers en betrokken investeerders

Massafinanciering is een platform dat bemiddelt tussen ondernemers die een kapitaal zoeken vanaf € 25.000,- en particulieren of ondernemers die vanaf € 100,- op een sympathieke manier rendabel willen beleggen. Doordat wij financieringsvragen werven, beoordelen, classificeren en aanbieden aan investeerders, faciliteren we de lener én investeerder.

Ondernemers krijgen nu weinig tot geen ruimte voor financiële middelen vanuit de normale kanalen zoals banken. Die hebben/willen, in verband met regelgeving en de crisis, amper mogelijkheden/wil om kapitaal te verstrekken. En aan de andere kant: de MKB ondernemer of particulier die wat spaargeld heeft en het eigenlijk gecontroleerd en gespreid wil beleggen krijgt weinig rente of moet de beurs op waar het financiële resultaat onvoorspelbaar is. Beleggen in door banken beheerste fondsen, waarbij de “woekerpolis” nog vers in het collectieve geheugen ligt, is niet altijd even rendementsvol gebleken. Zo geven we het MKB meer slagkracht en investeerders krijgen toegang tot aansprekende projecten.

Wij brengen gepassioneerde geldzoekende ondernemers en maatschappelijk betrokken investeerders, klein en groot, bij elkaar. We zijn géén geldverstrekkende partij maar een platform voor bemiddeling, dat het voor investeerders ook inzichtelijk maakt hoe je makkelijker het te investeren vermogen kunt spreiden. Want dat adviseren wij altijd. Beleg maximaal 10% van je vrije vermogen in crowdfunding en wat je inzet, doe dat gespreid.

Wat ook heel belangrijk is: we hebben een transparante manier van werken staan onder controle van een eigen accountant en we hebben ontheffing verkregen van de AFM (Autoriteit Financiele Markten). Dus voeg je project toe of investeer in één van de lopende projecten en ontdek de kracht van Massafinanciering! 

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.