BeeSmart Imkerij 2.0 groeikapitaal

BeeSmart Imkerij 2.0 groeikapitaal

 

Update 27-3-2017 De lener heeft inmiddels het krediet op zijn rekening bijgeschreven gekregen. De 6 jaars periode van kwartaaluitbetalingen (rente/aflossing) aan de investeerders is gestart. De eerste uitbetaling gaat plaatsvinden in de eerste week van april 2017 daar de lener inmiddels haar kwartaalbedrag heeft gestort.

.

Update 23-1-2017 Investeerders wordt gevraagd om, indien zij dit nog niet gedaan hebben, hun investeerdersovereenkomst en/of ID naar ons te mailen of per post op te sturen.

Mijn naam is Mario Coremans, en ik heb uw hulp nodig om mijn imkerij naar de 2.0 status te brengen. Ik wil groeien naar 500-600 volken/kasten om op die manier de tuinderij in Nederland te voorzien van structurele bedrijfsmatige bestuiving. Niet voor honing, maar voor de bedrijfsopbrengst van de teler. Die kan namelijk gemiddeld met zo'n 25.000 euro stijgen bij een goede bevruchting waarvan wij dus een deeltje als omzet kunnen hebben.

Ik wil tuinders in Nederland bedrijfsmatig voorzien van een betere bestuiving waardoor de continuïteit beter wordt en de opbrengst hoger. Nu worden in veel gevallen hommels gebruikt die wel aanwezig zijn maar niet alles uit de plant halen. Omdat we als we groeien beter kunnen voldoen aan de groeiende marktvraag is er ruimte voor de professionalisering. Ik geloof in procescontrole en zie dat telers hier ook sterk mee bezig zijn. Geen gedoe en half werk, kwaliteit, daar draait het om. Een goed voorbeeld hiervan is de app die ik heb laten ontwikkelen, die overal ter wereld inzage geeft in de stand van de bijenvolken.

Met het geld kan ik enerzijds de uitbreiding financieren (kasten + bijen) en anderzijds het professionele transport gaan organiseren. Daarnaast zijn er grondstoffen nodig om de bijen te verzorgen en moet er wat buffer zijn om de groei mogelijk te maken. Het is niet voor mijn inkomen, dat houd ik bewust laag om de groei te financieren, het voordeel als je nog thuis woont. Er zit ook al veel eigen geld in, de 140 kasten die ik nu heb zijn eigen vermogen. Door een lease bestelwagen en meer volken kan de juiste schaal worden bereikt om met behoud van kwaliteit de telers goed te helpen!


Week langere inschrijving na bijeenkomst 06-01-2017

6-1-2017 Na de succesvolle investeerdersbijeenkomst vanmiddag is in overleg besloten de inschrijftermijn met een week te verlengen.

Ondernemer:  Jonge (21 jaar) ondernemer die vanuit een jarenlange hobby een professionele imkerij wil beginnen. Hij heeft zelf een goed onderbouwd bedrijfsplan opgesteld ondersteund vanuit zijn opleiding aan de HAS (HBO Bedrijfskunde en Agribusiness) te Den Bosch waar hij verwacht dit jaar af te studeren. Hij heeft inmiddels ervaring met het verhuren van zijn bijen aan de aardbeientelers.

BKR-toetsing: Geen kredieten geregistreerd

Financiële analyse: Zijn bedrijfsplan is financieel verder uitgewerkt en gescreend door Peeters, fiscaal en juridisch adviesbureau te Etten-Leur.

Eind 2016 heeft de eenmanszaak Imkerij Coremans een eigen vermogen van ruim 60%. De winst is bescheiden, enkele duizenden EUR. Dit is in de huidige hobbymatige opzet.

Na investering van € 100.000,= waarvan ca. € 40.000,= lease voor een terreinwagen en rest in met name levende have en kasten is de prognose voor 2017 een winst van ca. € 20.000,= (voor privé) en ca. € 10.000,= (na privé).   Omzet ruim € 40.000,= (2016: € 14.000,=)                                                                                                                                 

Het eigen vermogen per 31.12.2017 bedraagt ruim 20%. Cash-flow (na privéopnames), die bedoeld is voor aflossingen, € 15.000,=. Gemiddelde jaarlijkse aflossing crowdfunding € 10.000,=.  

De liquide middelen zijn eind 2017 met ca. € 25.000,= ruim voorhanden zodat eventuele tegenslagen financieel kunnen worden opgevangen en/of te gebruiken voor extra aflossing aan de leasewagen.

Conclusie: De indeling in klasse 2 (goed) is gerechtvaardigd echter omdat we met een starter te maken hebben klasse 3 (voldoende). Daarnaast wordt er middels deze imkerij biologisch verantwoord gewerkt door de aardbeienteler wat de nodige sympathie heeft.


ID Bedrag Datum
137 €10.000,- 12-01-2017
94 €4.000,- 10-01-2017
333 €200,- 05-01-2017
332 €1.000,- 05-01-2017
322 €3.000,- 30-12-2016
328 €100,- 27-12-2016
327 €2.500,- 22-12-2016
325 €500,- 21-12-2016
92 €2.500,- 20-12-2016
142 €300,- 19-12-2016
320 €200,- 15-12-2016
316 €5.000,- 15-12-2016
100 €2.000,- 14-12-2016
307 €200,- 14-12-2016
314 €10.000,- 13-12-2016
130 €2.500,- 13-12-2016
312 €200,- 10-12-2016
111 €500,- 10-12-2016
308 €4.000,- 09-12-2016
94 €1.000,- 09-12-2016
142 €300,- 09-12-2016
86 €100,- 09-12-2016

Q-Capital BV 12-01-2017

€10.000,-
Mooie jong starter /bedrijf met goed verhaal en MVO perspectief

S.M.van der Hoeven 27-12-2016

€100,-

Van Boven 13-12-2016

€2.500,-
Jonge ondernemer met goede opleiding en goed plan.

Clou Consult BV 09-12-2016

€300,-
Jonge, enthousiaste ondernemer. Leuk mvo-project. Financieel sterke starter.

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.