Verbouwing Restaurant Hotel het Witte Paard

VERBOUWING VAN HET RESTAURANT

 
Het komende jaar wordt het restaurant van 't Witte Paard grondig verbouwd. Een gelegenheid die wij graag aangrijpen om jullie te betrekken bij 't Witte Paard van de toekomst en onze lokale verbondenheid extra te verstevigen. Bij de verbouwing wordt het restaurant volledig hernieuwd en gemoderniseerd. Het restaurant is binnen ´t Witte Paard de plek waar je geniet van een heerlijke maaltijd en de perfecte plaats om bestaande relaties verder uit te diepen en ongestoord diepgaande gesprekken te voeren. Uiteraard met uitzicht over het groene Oderkerkpark waardoor het idee van een ´achtertuin´ nog verder wordt versterkt. Onderstaand alvast een kijkje in het ontwerp van het nieuwe restaurant. Het witte paard Eten Leur restaurant-crowdfunding 8% rente en 10% korting! Naast een aantrekkelijke rentevergoeding van 8% krijg je ook nog eens 10% korting op eten in het restaurant van 't Witte Paard met je speciale Vrienden van 't Witte Paard pas. Besteding van de gelden uit Crowdfunding: Om volledig transparant te zijn hebben we de pure bouwkosten van het project iets minder gedetailleerd dan in de raming hieronder weergegeven. Meerkosten voor wat betreft marketing etc. komen voor rekening van Het Witte Paard zelf en vallen buiten deze begroting. Het geld uit Crowdfunding gaat allemaal in de verbouwing om een geweldige sfeer te creëren in dit deel van het Witte Paard!
Restaurant  
Sloop  €     9.000,00
bouwkundige werkzaamheden  €   78.843,00
installaties  €   12.000,00
restaurant  €   34.165,00
terras  €   24.945,00
straat  €   13.725,00
   
   € 172.678,00
   
advies en begeleiding  €     2.322,00
   
   
   € 175.000,00

Update analyse augustus 2014:

We hebben de uitgebreide en recente financiële gegevens van Het Witte Paard ontvangen en die zijn voor ons reden om door te gaan. Weliswaar is de bedrijfssituatie gewijzigd maar wij achten de situatie gezond genoeg om terugbetaling van de crowdfunding over de komende jaren realistisch te achten. Zie het commentaar van onze analist hieronder :

"Door de verliezen van de laatste periodes (waaronder ook het volledige verlies van Het Trivium) is het eigen vermogen zwaar aangetast. Dit  negatieve eigen vermogen in combinatie met de verliezen geven een correctie naar categorie 5: Risicovoller.
Positief in het verhaal: de lening bij de Rabobank is afgelost door een investering van een particulier. Hierop hoeft de eerste jaren niet te worden afgelost waardoor er meer liquiditeit ter beschikking komt voor rente/aflossingsverplichtingen voor de investeerders van Massafinanciering.
De prognoses (ook worst-case scenario) opgesteld door eigenaar van Het Witte Paard geven voldoende cash-flow. De zwaar verliesgevende BV (Trivium) is uit de groep.
De stille reserve in het onroerend goed is nog steeds daar waardoor het garantievermogen (gecorrigeerd eigen vermogen) positiever is dan het eigen vermogen.

Conclusie: Indeling in klasse risicovol (hoogste risicoklasse). Op basis van de cijfers i.c.m. toekomstverwachtingen gaan we toch door. "

Voor wat betreft het faillissement en de afwikkeling hiervan, wordt geacht bekend te zijn dat dit altijd lang in beslag neemt. Hoewel er geen enkele indicaties zijn dat er een claim op bestuurdersaansprakelijkheid gaat komen is finale kwijting vanuit de curator iets wat niet binnen een jaar te verwachten valt.

Analyse januari 2014: Na uitgebreid gesproken te hebben met Jan Karel Fikke, DGA, en analyse van de jaarcijfers (2011, 2012 en per 06/2013) van zowel de kredietvrager als de groep waarvan deze deel uitmaakt komen wij tot de volgende conclusies:

Positief
- mooi garantievermogen van zowel de kredietvrager als de groep
- kredietvrager is winstgevend
- mooie cash-flow die gebruikt is om de bankier (Rabo) snel af te lossen
- op korte termijn vervallen enkele bestaande kredieten; de aflossingen kunnen gebruikt worden om de faciliteiten via MF af te lossen
- ondernemer begrijpt zijn jaarcijfers en stuurt zijn bedrijf hierop
Aandachtspunten
- horeca is en blijft onzekere branche
- geconsolideerde groep, waarvan de kredietvrager deel uitmaakt, heeft wisselende resultaten. Wel mooie cash-flow

Conclusie: indeling klasse voldoende
Bank: Rabo
Accountant: van Oers


ID Bedrag Datum
171 €1.000,- 09-12-2014
169 €1.000,- 09-12-2014
170 €1.500,- 09-12-2014
163 €2.000,- 08-12-2014
127 €2.300,- 08-12-2014
128 €8.000,- 08-12-2014
129 €200,- 08-12-2014
130 €9.000,- 08-12-2014
131 €500,- 08-12-2014
162 €20.000,- 08-12-2014
138 €200,- 08-12-2014
161 €3.000,- 08-12-2014
160 €500,- 08-12-2014
117 €200,- 08-12-2014
118 €1.000,- 08-12-2014
119 €2.000,- 08-12-2014
121 €2.000,- 08-12-2014
122 €1.000,- 08-12-2014
159 €5.000,- 08-12-2014
158 €5.000,- 08-12-2014
157 €400,- 08-12-2014
156 €500,- 08-12-2014
124 €500,- 08-12-2014
125 €1.000,- 08-12-2014
116 €4.000,- 08-12-2014
113 €100,- 08-12-2014
164 €200,- 08-12-2014
112 €300,- 08-12-2014
83 €300,- 08-12-2014
150 €1.500,- 08-12-2014
151 €17.500,- 08-12-2014
152 €500,- 08-12-2014
153 €500,- 08-12-2014
154 €1.000,- 08-12-2014
106 €2.000,- 08-12-2014
155 €1.000,- 08-12-2014
104 €500,- 08-12-2014
149 €1.000,- 08-12-2014
102 €100,- 08-12-2014
97 €500,- 08-12-2014
98 €300,- 08-12-2014
148 €5.000,- 08-12-2014
147 €5.000,- 08-12-2014
99 €4.000,- 08-12-2014
146 €2.000,- 08-12-2014
100 €1.500,- 08-12-2014
144 €1.000,- 08-12-2014
143 €1.000,- 08-12-2014
142 €200,- 08-12-2014
141 €400,- 08-12-2014
96 €1.000,- 08-12-2014
95 €10.000,- 08-12-2014
94 €5.000,- 08-12-2014
92 €5.000,- 08-12-2014
91 €300,- 08-12-2014
145 €5.000,- 08-12-2014
140 €10.000,- 08-12-2014

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.