Nieuwsblog

Nieuwsblog

Hoe ontwikkelde crowdfunding zich in 2017

Crowdfunding zet door in 2017 en dit zijn de 5 belangrijkste trends.

      1.Hogere aangeboden rentes.

Gemiddelde rente was in 2017 maar liefst 8,5%, fors hoger dan in 2016 (7,5%) en 2015 (7,2%). Koploper is Funding Circle waarbij rentes tot 19,9% werden aangeboden. De oorzaak is waarschijnlijk    tweeledig: hoger risiko en veel faillisementen en betalingsachterstanden. Bij een hoger risiko hoort een beter rendement en door de betalingsachterstanden en/of faillisementen krijgt het rendement van de investeerders een knauw. Door het brutopercentage te verhogen neemt (op korte termijn) het netto-rendement weer toe. Ons inziens ligt een belangrijk aandachtspunt bij het riskmanagement van de platforms die te gemakkelijk risikoaanvragen toelaten.

       2. Veel kleine consumentenleningen

De gemiddelde lening daalde naar € 125.000,=. In 2016 was dit nog € 149.000,=. Belangrijkste oorzaak is meer kleine consumentenleningen.

       3. Meer vastgoed maar horeca blijft koploper

Vastgoedprojecten namen in 2017 ca. 13% van het leningbedrag voor hun rekening. In 2016: 7% en 2015: 4%. Horeca is en blijft koploper.

       4. Durfkapitaal in de lift

Er is een groter aantal aandelen en converteerbare leningen gefinancierd.

       5. Het eerste jaar met afname aantal crowdfundingplatforms

In de zomer van 2017 waren er 52 door de AFM-gereguleerde cf-platformen. Eind 2017 zijn er nog 50.

Lees meer

Groei van Crowdfunding voorspeld in 2018

223 miljoen in 2017 via crowdfunding; in 2018 wordt groei doorgezet 

Diverse partijen in en buiten Nederland geven aan dat er ook in 2018 weer een sterke groei ter verwachten is voor Crowdfunding platforms, waar 2017 in Nederland ruim 223 miljoen euro funding heeft gehaald, een groei van 31%.

De groei van de bekendheid van het crowdfunden speelt hier mee maar zeker ook de blijvend afwachtende houding van banken en de groeiende economie. Dit zorgt ervoor dat het MKB die hoofdzakelijk van dit soort financieringen afhankelijk is anders beperkt kan groeien. Corporate Nederland heeft andere toegangen tot de kapitaalmarkt maar de middenlaag van het bedrijfsleven niet. Met de toegenomen eisen van banken als ook de lagere bereidheid tot lopen van risico heeft hier een gat in de geldverstrekking geslagen. 

De verschillende platforms in Nederland met AFM licentie (ca. 52 in 2017), zullen dus gezamenlijk een grote steun moeten vormen voor het MKB. Achter de diverse platformen staan dan weer duizenden individuen die rendabeler en sympathiek willen beleggen. Geen rendementsheffing op spaargeld die niet opweegt tegen de 4% fictief rendement, maar een leuk verhaal, een prima rendement en het gevoel wat bij te dragen aan MKB-NL. 

Lees meer

Trends voor crowdfunding 2017 e.v.

De versnelling voor crowdfunding?

Waar tot nu toe een soort wildgroei is geweest voor crowdfunding, belooft 2017 e.v. een aantal veranderingen als het gaat om de in populariteit stijgende financieringsvorm crowdfunding. In 2016 zag Nederland een bedrag van > 150 miljoen opgehaald worden middels de diverse projecten. Maar wat is nu de trend voor de komende tijd?

1: Crowdfunding wordt "gemeengoed".

Waar de term crowdfunding bij de meeste ondernemers onbekend of besmet was, lijkt dit nu aan het kenteren te zijn. Ook binnen de mix van financieringsinstrumenten krijgt crowdfunding een vastere plek. Het wordt door ondernemers en banken steeds minder gezien als een inferieure manier van geld ophalen en ook het stigma "bedelen" gaat er bij ondernemers steeds meer vanaf. Gelukkig wordt ook de marketingwaarde van crowdfunding steeds hoger ingeschat. Tussenpersonen/adviseurs beginnen als standaard route bij een financieringsaanvraag de opbouw ervan kritisch te beoordelen. Met name waar financiering i.c.m. marketing passen in de strategie van de lener is crowdfunding een toegevoegde waarde. 

2: Meer verschuiving naar "equity crowdfunding" boven "lending"

Waar tot nu toe de meeste platformen crowdfunding aanbieden in de vorm van een (achtergestelde) lening aan bedrijven, gaat er nu een beweging naar het verschaffen van aandelen aan de crowdfunders in ruil voor kapitaal. Dit heeft als voordeel dat het geen vreemd vermogen is op de balans van de lener en voor de investeerders dat het een mogelijkheid geeft op waardestijging naast een dividend. Dit moet echter wel goed vastgelegd worden want de individuele investeerder krijgt hier geen stemrecht en de aandelen zijn niet vrij verhandelbaar maar zitten over het algemeen in een stichting.

3: Meer en meer non-profit instellingen zullen zich op crowdfunding richten

Waar de inkomsten van veel non-profit instellingen veelal kwamen uit subsidies en nalatenschappen, zullen zij ook een alternatieve manier van financiering moeten aanboren omdat de eerste twee niet zullen toenemen maar eerder zullen afnemen. Crowdfunding biedt een goed platform voor het verkondigen van een verhaal en overbrengen van een boodschap aan een doelgroep die geld heeft en daar iets zinvols mee wil doen. Zeker als je praat over een doel waar participatie van de doelgroep en conitnue communicatie wenselijk is dan biedt crowdfunding mogelijkheden.

We zijn benieuwd waar de markt heen gaat en zien ook bij ons de projecten toenemen. Helaas zie je door onze strenge selectie dat we ook veel projecten niet geschikt achten voor ons platform omdat er sprake is verliesfinanciering, onvoldoende cash-flow of een ongezonde situatie van het garantievermogen. Wij passen dit niet aan; liever twee goede dan tien waarvan er enkele twijfelachtig zijn en zo een potentieel faillissement kunnen worden.

Lees meer

Verschillende vormen van crowdfunding

De financieringsvorm Crowdfunding is op meerdere manieren toe te passen. Zo zijn er verschillende vormen van Crowdfunding te onderscheiden. Hieronder zullen deze vormen uitgebreid worden toegelicht.

1. Eigen vermogen (ook wel equity based genoemd)
Bij deze vorm van crowdfunding investeren mensen een bepaald geldbedrag in een bedrijf. De investeerder ontvangt in ruil hiervoor een aandeel in het bedrijf. U participeert in dat geval dus in het bedrijf en heeft recht op een aandeel in de winst. Echter, participeert u in het eigen vermogen van een onderneming, dan is het niet meteen zo dat u hierover ook zeggenschap heeft. U zou investeren kunnen zien als een onderneming, met als compensatie dividend en waardevermeerdering van uw aandeel. Voor de geldzoekers is het laten participeren eveneens gunstig, omdat daardoor de sovabiliteit van het bedrijf beter wordt. Echter, de winst zal wel onder meerdere personen moeten worden verdeeld. Ook loopt de investeerder de kans dat het bedrijf geen winst maakt, in dit geval zal er ook geen geld worden uitgekeerd.

2. Vreemd vermogen (ook wel loan based genoemd)
In het geval van de vorm vreemd vermogen, gaat het om crowdfunden via een lening. U leent geld uit aan een project naar uw keuze en daarmee dus ook naar een bedrijf of particulier. Uw beloning hiervoor is rente op deze lening. Bij de lening is vaak sprake van een vast looptijd en een bepaalde vergoeding, zoals in veel gevallen dus de rente. Massafinanciering.nl is gericht op deze vorm van crowdfunding.

3. Sponsoring (ook wel reward based genoemd)
Bij deze vorm van crowdfunding krijgt u als investeerder iets terug voor uw bijdrage. Echter, deze tegenprestatie is niet financieel. Sponsoring is dus een speciale manier van crowdfunden. U kunt denken aan tegenprestaties als: kortingsbonnen, het product waar u zojuist geld in heeft geïnvesteerd of het vermelden van uw naam bij een product of op een ticket.

4. Donatie
In het geval van donatie, doneren mensen geld aan een project, zonder dat ze hier wat voor terug krijgen. De geldzoeker vraagt ‘de crowd’ of zij willen investeren in de realisatie van een goed doel. Meestal wordt het geld wel pas overgemaakt naar het project, wanneer het volledige bedrag is toegezegd. Hierdoor zullen geldschieter worden beschermd.

5. Voorverkoop
Deze vorm van crowdfunding kan worden ingezet om door middel van voorverkoop het benodigde kapitaal voor het productieproces op te halen. Het kost als startende ondernemer namelijk veel geld om een nieuw product te lanceren. Op deze manier kan door crowdfunding geld worden opgehaald voor deze lancering. Is er eenmaal voldoende geld opgehaald? Dan kan het productieproces in gang worden gebracht. Als beloning ontvangen investeerders straks uw product in kwestie vaak eerder of tegen een hoge korting. Houdt hierbij wel rekening met de bijkomende verzendkosten van het product.

Lees meer

Strategische samenwerking

Strategische samenwerking

Met plezier en trots kondigen wij onderstaande aan:

Bedrijventekoop.nl en Massafinanciering bundelen krachten

Boekel – 24 november 2015 Bedrijventekoop.nl, de bedrijfsovernamewebsite waar vraag en aanbod van bedrijven samenkomt heeft haar krachten gebundeld met Massafinanciering.nl, het crowdfundingplatform voor MKB financiering.

Bedrijventekoop.nl is ruim 13 jaar actief als platform voor bedrijfsoverdrachten binnen het MKB. Naast het bij elkaar brengen van vraag en aanbod biedt Bedrijventekoop.nl allerlei aanvullende diensten om antwoord te geven op de verschillende aspecten van het ondernemen zoals starten, kapitaal gevraagd, kapitaal aangeboden en stoppen. Om het dienstenpakket van Bedrijventekoop.nl verder uit te breiden op het gebied van financiering zijn er gesprekken gevoerd met Massafinanciering. Massafinanciering bemiddelt tussen ondernemers die kapitaal zoeken vanaf € 25.000,- en particulieren of ondernemers die vanaf € 100,- rendabel willen beleggen.

Samenwerking

“Door samen te werken kunnen we een breder publiek bereiken”, aldus Stefan Schuyleman, commercieel directeur van Massafinanciering. “Massafinanciering is een compleet platform gericht op financiering middels crowdfunding; een laagdrempelige manier van financieren. Iedere zakelijke financieringsvraag wordt door ons geanalyseerd en indien wij kans van slagen zien, wordt het traject ingezet”. Monique Denis van Bedrijventekoop.nl geeft aan; “ Wij merkten steeds meer de behoefte aan financiering op ons platform. Het is een erg actueel onderwerp wat veel raakvlakken heeft met de overnameproposities die wij al in portefeuille hebben. Veel ondernemers verkopen juist een onderdeel van hun onderneming om middelen te ontvangen om verder te groeien. Dat kan ook anders.”

Crowdfunding

Crowdfunding is er niet alleen voor groeifinanciering, het kan ook dienen voor een startup, overnamefinanciering of aanvullende bancaire financiering. Crowdfunding geeft tevens een positieve impuls aan de marketing van het project. De investeerder krijgt een mooi rendement en de financiering wordt op een transparante manier verwerkt, dat past ook bij Bedrijventekoop.nl. Massafinanciering heeft een AFM ontheffing,  beschikt over een derdenrekening en de gelden worden pas doorgestort als 100% toegezegd is. Bedrijventekoop.nl en Massafinanciering geven op deze manier een goede invulling aan financieringsvraagstukken.

 

Lees meer

Hoe wordt het crowdfunding geld binnen Massafinanciering beheerd?

De zekerheid van gelden binnen Massafinanciering

Naar aanleiding van recente publicaties omtrent vermeende malversaties bij een (moederbedrijf van een) grote crowdfundpartij willen we graag duidelijk omschrijven hoe één en ander binnen Massafinanciering geregeld is als het gaat om de gelden van investeerders en leners. Crowdfunding is gebaseerd op vertrouwen. Dat weten wij als oprichters van Massafinanciering als geen ander. We zijn per slot van rekening zelf ondernemers die weten dat het geld eerst verdiend moet worden om het vervolgens verstandig uit te kunnen geven.

Dat is ook de hele strekking bij de oprichting van Massafinanciering geweest. Bescherming van investeringen en belangen van investeerders. Niet dat je alle onzekerheid bij een crowdfunding kunt wegnemen overigens, want er kunnen altijd dingen gebeuren in een periode van een bedrijf die onverwacht zijn of buiten de controle van een ondernemer liggen. Echter zou dat niet meer dan 1 of 2 % van de gevallen moeten zijn waarbij je met voldoende spreiding nog steeds een prima rendement (in combinatie met de sympathie!) kunt halen. Crowdfunding is niet een puur financieringsinstrument, het is ook deels een marketing- of guninstrument. Een deel van je funders komen vrijwel altijd uit de directe omgeving van de lener. 

We hebben nooit puur op geld geredeneerd bij de opstart, dan hadden we andere keuzes gemaakt. De letterlijke tekst van de man van AFM destijds was ook: "jullie kiezen niet de snelle weg naar rijkdom". Dat was en is waar omdat we er niet in geloven dat dat een goede weg is in zaken. Als het te mooi is om waar te zijn is het vaak niet waar. Dat zie je ook terug in onze beoordeling van projectvoorstellen. We krijgen er veel maar het gros daarvan valt buiten ons risicoprofiel. Dat betekent dat we het risico voor onze investeerders te groot achten. We letten op veel verschillende zaken maar de bottom line is dat we uit bestaande middelen willen weten hoe groot de kans op terugbetaling is. En we vragen hoofdelijke aansprakelijkheid. Iets waar veel partijen ook niet toe bereid zijn. Maar als je het zelf al niet vertrouwt, waarom moeten wij het dan aan de investeerders voorleggen....?

Dan rest de kwestie van de scheiding van gelden vanuit de BV Massafinanicering. Geld wat bij ons eenmaal binnen is, is in wezen veilig want er loopt geen geldstroom over de rekening van de BV. Speciaal hebben we daarvoor een aparte Stichting Derdengelden Massafinanciering al voor de start van ons platform opgezet. Alle stortingen van investeerders en terugbetalingen vanuit leners lopen via die rekening. Het bestuur van de stichting is bevoegd te handelen, en alleen de commissie die wij als platform als vergoeding krijgen voor het faciliteren van de funding gaat naar de BV Massafinanciering. Dat is een veiligheidskwestie. Niet alle crowdfundingpartijen hebben dit, en zelfs groteren hebben om de een of andere reden het heel lang zonder mogen doen of doen het wellicht nog steeds zonder wat apart is. Bij deurwaarders en notarissen is dit bij wet geregeld dat derdengelden apart staan.

We garanderen geen terugbetaling van het ingelegde bedrag. Dat gaat ook niet. Het is en blijft Crowdfunding, een variant van in feite beleggen. dat moet je niet doen met geld wat je dagelijks nodig hebt en je moet niet alles op 1 project zetten. Dat is gezond verstand wat overal geldt. Echter zullen wij het maximale doen om de investeerder te beschermen tegen slechte projecten. Dit is onze belofte aan onze investeerders. En mocht er omverhoopt toch een project niet volledig kunnen uitbetalen gedurende de looptijd dan zullen we doen wat we kunnen om namens de investeerders verhaal te halen.

Binnen het risicoprofiel van crowdfunding zullen wij ons best doen om "best in class" te zijn als het gaat om het beperken van het risicoprofiel van projecten. Als er nog vragen zijn hieromtrent of als je je wil registreren als lener of investeerder dan kan dat via de site of via info@massafinanciering.nl

Namens Massafinanciering,

 

Dick Spijker 

Stefan Schuyleman

 

Lees meer

Update analyse augustus 2014 Het Witte Paard

Update analyse augustus 2014 Het Witte Paard

We hebben de uitgebreide en recente financiële gegevens van Het Witte Paard ontvangen naar aanleiding van de situatie rond Het Trivium en die zijn voor ons reden om door te gaan met de crowdfunding. Weliswaar is de bedrijfssituatie gewijzigd maar wij achten de situatie gezond genoeg om terugbetaling van de crowdfunding over de komende jaren realistisch te achten. Zie het commentaar van onze analist hieronder :

“Door de verliezen van de laatste periodes (waaronder ook het volledige verlies van Het Trivium) is het eigen vermogen zwaar aangetast. Dit  negatieve eigen vermogen in combinatie met de verliezen geven een correctie naar categorie 5: Risicovoller.
Positief in het verhaal: de lening bij de Rabobank is afgelost door een investering van een particulier (als lening). Hierop hoeft de eerste jaren niet te worden afgelost waardoor er meer liquiditeit ter beschikking komt voor rente/aflossingsverplichtingen voor de investeerders van Massafinanciering.
De prognoses (ook worst-case scenario) opgesteld door eigenaar van Het Witte Paard geven voldoende cash-flow. De zwaar verliesgevende BV (Trivium) is uit de groep.
De stille reserve in het onroerend goed is nog steeds daar waardoor het garantievermogen (gecorrigeerd eigen vermogen) positiever is dan het eigen vermogen.

Conclusie: Indeling in klasse risicovol (hoogste risicoklasse). Op basis van de cijfers i.c.m. toekomstverwachtingen gaan we toch door. ”

Voor wat betreft het faillissement en de afwikkeling hiervan, wordt geacht bekend te zijn dat dit altijd lang in beslag neemt. Hoewel er geen enkele indicaties zijn dat er een claim op bestuurdersaansprakelijkheid gaat komen is finale kwijting vanuit de curator iets wat niet binnen een jaar te verwachten valt.

We gaan de komende dagen de ontbrekende investeerders gegevens proberen compleet te krijgen en zullen vanaf 1-9 de toegezegde gelden gaan opvragen van de betrokken investeerders opdat we hopelijk binnen enkele weken maar uiterlijk 1-10 de gelden aan de lener kunnen overmaken nadat alle papierwerk is gefinaliseerd.

Lees meer

Uitleg over financieren en lenen via Massafinanciering op video

Uitleg over financieren en lenen via Massafinanciering op video

Video uitleg over crowdfunding via Massafinanciering

Omdat er nog veel vragen zijn over het proces van crowdfunding, zowel van bedrijfskant als van investeerderskant hebben wij twee video's gemaakt om een en ander wat te verduidelijken. De video over financieren via crowdfunding:

De video over investeren via crowdfunding:

Lees meer

Twee projecten eenmalig verlengd tot 1-7-2014

Twee projecten eenmalig verlengd tot 1-7-2014

In overleg met Jan Karel Fikke van Het Witte Paard hebben we afgelopen vrijdag besloten om de twee laatste projecten te verlengen tot 1 juli 2014. Dit is een eenmalige actie die samenhangt met het feit dat het ontheffingstraject veel langer heeft geduurd dan we hebben gedacht wat consequenties heeft voor een aantal zaken. Een klein deel daarvan is dat ook investeerders en mogelijke projecten hebben gewacht op de AFM ontheffing, dat hebben wij maar ook de projecteigenaar gemerkt in de gesprekken. Een ander deel is dat we op de Derdengelden Stichting Massafinanciering nog geen rekening hebben mogen openen, dat is nu gelukkig ook van de baan.

Normaal zullen we ons houden aan de eerst gestelde termijn maar om bovenstaande reden maken we daar nu een uitzondering op, na 1 juli ronden we die twee projecten af terwijl we nu al aan de gang gaan met de completering van de investeerders en het ophalen van het eerste geld voor het Restaurant.

We zijn ook in gesprek met mogelijke nieuwe projecten enj hopen dat we daarmee ook op kortere termijn door kunnen nu alle randvoorwaarden vervuld zijn.

Lees meer

AFM ontheffing binnen!

AFM ontheffing binnen!

En met groot plezier melden wij het verkrijgen van de ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten om in het licht van artikel 4:3, vierde lid van de Wet Financieel Toezicht te mogen bemiddelen in direct opvorderbare gelden! We zijn met deze ontheffing één van de eerste platformen uit de "tweede reeks" crowdfunding platformen die doorgelicht en goed bevonden zijn. En gezien het proces is dit niet iets wat zomaar iedereen krijgt!

Dus kunnen we verder waar we mee en om begonnen zijn: het meehelpen met het verkrijgen van financiële armslag voor het MKB op basis van vertrouwen, passie en ambitie van ondernemers en kleine investeerders. Hier mogen jullie van uitgaan dat we hier dus nu ook sterk in doorgaan!

Lees meer

Nieuwe mijlpaal bereikt

Met veel plezier kondigen we aan dat de 180.000 euro doorbroken hebben. Dank zij vele grotere en kleinere investeerders zijn we door de grens van 65% op het grootste project heen wat ertoe gaat leiden dat binnenkort onder voorbehoud van de financiering de leveranciers aangesproken gaan worden op de uitvoering.

In de afgelopen weken is er ook in Het Witte Paard weer een hoop gebeurd: Een sfeervolle carnaval, de opruiming daarna en  de voorbereiding naar wederom een maand waarin de crowdfunding centraal staat. Daarnaast zijn er toch de afgelopen weken diverse investeerders overtuigd van de projecten in deze horecazaak die de groei in toezeggingen hebben ondersteund.

Dus we zetten voort op de ingezette koers, en hopen snel met nog meer goed nieuws te komen over de projecten maar natuurlijk ook de groei van het platform met eventuele nieuwe projecten en natuurlijk ook de ontheffing van de AFM waar we naar op weg zijn. Echter door de drukte bij de AFM en de verhoogde aandacht voor het fenomeen crowdfunding en hoe daarmee om te gaan duurt dit langer dan we voorzien hadden. We hebben ondertussen een stichting Derdengelden Massafinanciering opgericht om de geldstroom van de lener en investeerders los te koppelen van het bedrijf Massafinanciering.

Lees meer

Eerste project van Massafinanciering live

Crowdfunding voor mooie horecaprojecten in Etten-Leur!

Met trots en plezier kondigen wij de eerste projecten aan op ons crowdfunding platform. Een ondernemende hotelier uit Etten-Leur met zeer veel ervaring in het vak heeft besloten één van zijn bedrijven (Hotel Het Witte Paard)  grondig aan te pakken in de richting van zijn visie over wat de verschuivende functie van hotel, restaurant en café zijn in de toekomst.  Zoals een goed ondernemer betaamt wil hij zijn gasten wat extra's bieden en daarom wordt in het crowdfunding project (3 verschillende) tevens de insteek gekozen van het ambassadeurschap door de investeerders tevens een korting te bieden van 10% op hun bezoek aan het hotel, café of restaurant. Deze drie mooie projecten van Jan Karel Fikke (met zijn vrouw eigenaar van meerdere horecagelegenheden in West Brabant) staan nu live en hebben als doel geld op te halen voor de herinrichting, waarbij er gericht gaat worden op een heel andere sfeer en doelstelling/ervaring in de onderdelen van Het Witte Paard.

Het witte paard Eten Leur Cafe-crowdfundingProject 1: Herinrichting van het Cafe gedeelte van Hotel Het Witte Paard te Etten-Leur

In dit project wordt de herinrichting van het Café ter grootte van € 100.000,- voorgesteld. In het nieuwe café gaat herbergier Jan Karel Fikke mee in de tijdgeest van nu, wat in combinatie met de langjarige historie en klantengroep van het Witte Paard een mooie ontmoetingsplek gaat worden. Lees hier meer over dit project of schrijf je in als investeerder. Ook kun je op de site van Hotel Het Witte Paard zelf kijken. Bijkomend voordeel wat je krijgt als investeerder, je krijgt als ambassadeur ook nog eens 10% korting op je bezoeken aan het Witte Paard en wordt tevens van alle (speciale) acties op de hoogte gehouden!

 

  

Project 2: Herinrichting van het proeflokaalHet Witte Paard Eten Leur Proeflokaal-crowdfunding

In dit project wordt de herinrichting van het proeflokaal achter het café ter grootte van € 125.000,- voorgesteld. In het nieuwe restaurant gaat herbergier Jan Karel Fikke mee in de tijdgeest van nu, wat in combinatie met de langjarige historie en klantengroep van het Witte Paard een mooie ontmoetingsplek gaat worden. Lees hier meer over dit project of schrijf je in als investeerder.  

 

 

Project 3: Verbouwing van het restaurant bij het Hotel

Het witte paard Eten Leur restaurant-crowdfundingNa een geslaagde ontmoeting in het Cafe, een beter elkaar leren kennen in het proeflokaal is er de wens om elkaar beter te leren kennen (volgens Jan Karel Fikke) en dit kan in een intieme maar open sfeer worden gedaan in het vernieuwde restaurant waarvoor hier de funding wordt opgehaald. De facelift en herinrichting van dit deel ter waarde van € 175.000,- zal hier ook een groot verschil in sfeer gaan betekenen met behoud van de goede elementen natuurlijk. Al deze projecten worden gecrowdfund maar er zit natuurlijk ook een behoorlijk deel vermogen van de eigenaar zelf in, dus het betreft een gedeeld risico. De looptijd van de projecten ligt tussen de 3 en de 5 jaar ende rentepercentages liggen tussen de 6 en de 8% met daarbij natuurlijk nog het klantenvoordeel van 10% wat je als deelnemer/ambassadeur gaat krijgen!  Steun een ambitieuze ondernemer in aanvulling op zijn bancaire financiering en zorg er samen mee voor dat het MKB in Nederland kan blijven doorgaan met innovatie en uitbreiding. Beleg verstandig met geld wat niet direct nodig is, spreid je risico over meerdere projecten en beleg maar een deel van je vermogen in crowdfunding omdat uiteraard dit ook een iets hogere risicobelegging is dan een spaarrekening.

Lees meer

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.