Nieuwsblog

Trends voor crowdfunding 2017 e.v.

Trends voor crowdfunding 2017 e.v.De versnelling voor crowdfunding?

Waar tot nu toe een soort wildgroei is geweest voor crowdfunding, belooft 2017 e.v. een aantal veranderingen als het gaat om de in populariteit stijgende financieringsvorm crowdfunding. In 2016 zag Nederland een bedrag van > 150 miljoen opgehaald worden middels de diverse projecten. Maar wat is nu de trend voor de komende tijd?

1: Crowdfunding wordt "gemeengoed".

Waar de term crowdfunding bij de meeste ondernemers onbekend of besmet was, lijkt dit nu aan het kenteren te zijn. Ook binnen de mix van financieringsinstrumenten krijgt crowdfunding een vastere plek. Het wordt door ondernemers en banken steeds minder gezien als een inferieure manier van geld ophalen en ook het stigma "bedelen" gaat er bij ondernemers steeds meer vanaf. Gelukkig wordt ook de marketingwaarde van crowdfunding steeds hoger ingeschat. Tussenpersonen/adviseurs beginnen als standaard route bij een financieringsaanvraag de opbouw ervan kritisch te beoordelen. Met name waar financiering i.c.m. marketing passen in de strategie van de lener is crowdfunding een toegevoegde waarde. 

2: Meer verschuiving naar "equity crowdfunding" boven "lending"

Waar tot nu toe de meeste platformen crowdfunding aanbieden in de vorm van een (achtergestelde) lening aan bedrijven, gaat er nu een beweging naar het verschaffen van aandelen aan de crowdfunders in ruil voor kapitaal. Dit heeft als voordeel dat het geen vreemd vermogen is op de balans van de lener en voor de investeerders dat het een mogelijkheid geeft op waardestijging naast een dividend. Dit moet echter wel goed vastgelegd worden want de individuele investeerder krijgt hier geen stemrecht en de aandelen zijn niet vrij verhandelbaar maar zitten over het algemeen in een stichting.

3: Meer en meer non-profit instellingen zullen zich op crowdfunding richten

Waar de inkomsten van veel non-profit instellingen veelal kwamen uit subsidies en nalatenschappen, zullen zij ook een alternatieve manier van financiering moeten aanboren omdat de eerste twee niet zullen toenemen maar eerder zullen afnemen. Crowdfunding biedt een goed platform voor het verkondigen van een verhaal en overbrengen van een boodschap aan een doelgroep die geld heeft en daar iets zinvols mee wil doen. Zeker als je praat over een doel waar participatie van de doelgroep en conitnue communicatie wenselijk is dan biedt crowdfunding mogelijkheden.

We zijn benieuwd waar de markt heen gaat en zien ook bij ons de projecten toenemen. Helaas zie je door onze strenge selectie dat we ook veel projecten niet geschikt achten voor ons platform omdat er sprake is verliesfinanciering, onvoldoende cash-flow of een ongezonde situatie van het garantievermogen. Wij passen dit niet aan; liever twee goede dan tien waarvan er enkele twijfelachtig zijn en zo een potentieel faillissement kunnen worden.


Terug naar overzicht

We adviseren beleggers slechts een verantwoord deel van het vermogen te investeren in crowdfunding projecten op onze site. Tevens raden we onze investeerders aan om de totale inleg te spreiden over meerdere projecten en risicoprofielen binnen en buiten dit platform.

Massafinanciering B.V. heeft sinds 15 mei 2014 ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:3, vierde lid van de WFT.